VÄLKOMMEN

karta3klar

Hösten 2011 började vi på Kulturverkstan och nu, knappt två år senare, är vi redo att gå ut i världen som nybakade kulturprojektledare. Innan vi tar det sista steget från Kulturverkstans trygga värld anordnar varje student ett öppet seminarium. Dessa seminarier syftar till att lyfta en fråga, ett ämne eller ett problem som studenten finner intressant, utifrån rollen som kulturprojektledare.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av Göteborgs kulturliv i stort eller en fråga som någon av studenterna lyfter och till dig som är nyfiken av dig i allmänhet.

Slutseminarierna äger rum måndag den 20/5 till fredag den 24/5 på Teater Uno, Esperantoplatsen 7.

Karta för att hitta till Teater Uno. 

Annonser

KULTURVERKSTAN

kvfinal

Kulturverkstan är en tvåårig YH-utbildning i internationell projektledning med inriktning mot kultur. Bakom utbildningen står Nätverkstan Kultur i Väst och undervisningen sker på Lagerhuset i Göteborg. Det är en utbildning som vänder sig till alla sorters projektmakare inom kulturområdet – musiker, skådespelare, författare, filmare och bildkonstnärer – men även till akademiker och praktiker från andra håll.

På Kulturverkstan blandas teori med praktik. Lärare och föreläsare hämtas från universitet, högskola och det fria kulturlivet. Här blandas akademins forskningslust och granskande reflektion med den djärve praktikerns gör-det-själv attityd.

Målet med Kulturverkstan är att deltagarna ska gå ut i kulturarbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, våra tankar och världen.

SCHEMA

schemafinal

MÅNDAG 20/5
09.00-09.15 – Välkomstmingel
09.15-10.00 – Tobias Brandin
10.15-11.00 – Göran Dahlström
11.15-12.00 – Martin Reinikainen
12.00-13.00 – Lunch
13.00-13.15 – Välkomstmingel
13.15-14.00 – Martina Jeansson
14.15-15.00 – Julia Adielsson

TISDAG 21/5

09.00-09.15 – Välkomstmingel
09.15-10.00 – Jenny Haraldsson
10.15-11.00 – Anne-Li And
11.15-12.00 – Tobias Westerberg
12.00-13.00 – Lunch
13.00-13.15 – Välkomstmingel
13.15-14.00 – Fillip Williams
14.15-15.00 – Klara Fulgentiusson Ejeby
15.15-16.00 – Robin Palmqvist

ONSDAG 22/5
09.00-09.15 – Välkomstmingel
09.15-10.00 – Josefina Samuelsson
10.15-11.00 – Elin Tollbom
11.15-12.00 – Hanna Jansson
12.00-13.00 – Lunch
13.00-13.15 – Välkomstmingel
13.15-14.00 – Lars Dyrendom
14.15-15.00 – Anna Sandin
15.15-16.00 – Caroline Pehrson

TORSDAG 23/5
09.00-09.15 – Välkomstmingel
09.15-10.00 – Anna Rudolfsson
10.15-11.00 – Patrick Clarke 
11.15-12.00 – Johan Lind
12.00-13.00 – Lunch
13.00-13.15 – Välkomstmingel
13.15-14.00 – Lisa Säthil
14.15-15.00 – Erika Alsen
15.15-16.00 – Johan Elldér

FREDAG 24/5
09.00-09.15 – Välkomstmingel
09.15-10.00 – Johanna Franck
10.15-11.00 – Pia Engman
11.15-12.00 – Bella Ghajavand
12.00-13.00 – Lunch
13.00-13.15 – Välkomstmingel
13.15-14.00 – Annika Jonsson
14.15-15.00 – Johanna Byström
15.15-16.00 – Anna Hansen

ELIN TOLLBOM

elin
En duktig flickas jakt på en kreativ vardag
Elin Tollbom

Det finns en inre motivation av att vilja känna kreativitet och flow flöda, i kombination med yttre motivation, att få bekräftelse för det man åstadkommit. Ur viljan att komma i flow och viljan att prestera och bli bekräftad föds prestationsångesten som i sin tur hämmar kreativiteten. Som prestationsprinsessa drivs man ofta av att prestera och bli bekräftad och vill inte annat än att komma in i ett kreativt flow. Om man då stoppas av sin ångest och stress över andra arbetsuppgifter så skapas en motsättning. Seminariet undersöker hur man ur denna motsättning kan skapa förutsättningar för kreativitet i vardagen.

Samtalspartner är Anna Svensson, verksam konstnär och projektledare.

Elin Tollbom är för närvarande projektledare för vattenfilmfestivalen Voices from the waters. Hon är även verksam konstnär/konsthantverkare och har det blåsta glaset som modersmål. Under sin utbildning har hon praktiserat på Nätverkstan och Västra Götalands-regionens kultursekretariat.

JOHANNA BYSTRÖM

johannabyström
Hantera eller maskera – om risker och möjligheter med social hållbarhet
Johanna Byström

Det verkar råda enighet om att social hållbarhet är bra. Men vad innebär det egentligen? Under seminariet problematiseras begreppet tillsammans med dess definitioner och skepnader. Fallgropar och möjligheter sätts under lupp med syfte att frågorna ska bli fler och ge inspiration till andra att reflektera självständigt kring social hållbarhet.

Samtalspartner: Jonas Olsson – producent på Arkitekturmuseet

Johanna Byström är projektledare och utbildad dansare vid Kungliga Svenska Balettskolan. Hon frilansar inom dans- och scenkonstområdet. Under sin praktikperiod har Johanna arbetat med programläggning och hållbarhetsfrågor på Arkitekturmuseet i Stockholm.

JOHAN ELLDÉR

johanelder
S2020 – social hållbarhet i Göteborg när välfärden är bortblåst?
Johan Elldér

S2020 – social hållbarhet i Göteborg när välfärden är bortblåst?

Kommunstyrelsen i Göteborg har inför år 2020 gett Social resursförvaltning uppdraget att ge den sociala dimensionen samma betydelse som den ekonomiska och ekologiska i stadsplaneringen. Namnet på uppdraget är S2020 – Social hållbår utveckling år 2020. Men vad är social hållbarhet? Välfärden är så gott som bortblåst och polariseringen mellan stadens invånare har varit en uppåtgående trend ändå sedan lågkonjunkturen på 90-talet. Näringsliv och marknadsmekanismer styr allt mer av samhället och rättvis fördelningspolitik inskränkts inte sällan av ett allt mer konkurrensmedvetet perspektiv. Är social hållbarhet förenligt med samhällets mål om ekonomisk tillväxt?

Samtalspartner är Majsa Allelin, forskningsassisent på instutitionen för Globala studier och medlem i Pantrarna – för upprustning av förorten.

Johan Elldér är utbildad projektledare på Kulturverkstan. Arbetar som snickare, producerar klubbar och konserter och har tidigare varit engagerad i Förbundet Allt åt Alla. Som student på Kulturverkstan spenderade Johan sin avslutande praktik på Kulturhuset i Stockholm som musikproducent.

JENNY HARALDSSON

jenny
Var går gränsen mellan arbetslivet och resten av livet? Och behöver vi den gränsen?
Jenny Haraldsson

Det här blir en reflekterande stund kring hur vi ser på och lever med uppdelningen arbete och annan tid. Dessa funderingar tar sin utgångspunkt i en upplevelse av dubbla system, där arbete traditionellt varit något avgränsat, medan arbete som sammanfaller med intresse är något som inte avgränsas lika lätt. Så hur förhåller sig en sådan uppdelning till vårt sätt att just leva idag? Hur påverkar vår känslomassiga relation till det vi gör hur vi gör det?

Samtalspartner är Ann Ighe, som är filosofie doktor i ekonomisk historia, skriver bland annat om feminism, är talesperson för Ship to Gaza och med i redaktionen för Ord&Bild.

Jenny Haraldsson har sin studiemässiga bakgrund främst inom litteratur- och kulturstudier, har använt tiden på Kulturverkstan bland annat till att skaffa sig erfarenhet av internationellt kulturarbete, och arbetar allt mer i en handarbetande kontext.